Make your own free website on Tripod.com


"זה התחיל משני הורים, חביבים וצעירים..." ועל הורים אלו, שהביאו אותי לפה, דאגו וידאגו לי במשך כל החיים, אני מספר בפרק זה.


אין אהבה בעולם כמו אהבה של אמא...
לאבא שלי יש סולם...חזור