Make your own free website on Tripod.com

למשפחתי שם ארוך ומסורבל שרבים מתקשים להגות אותו ולכתוב אותו נכון: קירשנצוייג (בגלל זה במבחנים בערבית ובאנגלית אני לא כותב את שם המשפחה המלא...).

זהו שם פולני שפירושו בגרמנית הוא: "ענף דובדבנים". סבי החליטו לא לעברת את השם, כדי לשמור על השורשים. אבי לא עברת  את השם כי סבי התנגד לכך ואבי לא רצה לאכזבו. אני אישית מתנגד לעברות השם מכיוון שאני לא רוצה שיקראו לי: "רועי ענף דובדבנים"...

השמות הפרטיים שלי, של אחיי ושל אימי בחרו ההורים כי חשבו שהם יפים, ולא בגלל סיבות אחרות, אך אבי קיבל את שמו על-שם אבי איימו.

לאחר שסיפרתי על שם המשפחה, אפשר לספר על הרגלי המשפחה.

במשפחתי ניתן לצפות הכל מראש; יש לנו סדר קבוע של שבוע (לא כולל חגים) שלעולם לא משתנה.

למשפחתי אין הרבה תחביבים, אך בכל זאת הרחיב על התחביבים הקיימים:

להורי אין זמן להרבה תחביבים, וזאת תודות לנו (לי ולאחיי), הם כל הזמן צריך לעבוד בשבילנו: לתקן את הטלוויזיה, לעזור בשיעורים, ולהקפיץ אותנו למקומות רבים.

לאחי הרבה תחביבים: לשחק עם החברים, לשחק במחשב, לנג'ס לבני המשפחה כמה שיותר, ולראות טלוויזיה (תוך כדי ניג'וס...).

אני יכול לספר על עצמי שאני אדם הם מעט תחביבים; שעות פנאי יש לי המון. את שעות הפנאי שיש לי אני לא מנצל כראוי: אני מעביר אותם ע"י עשיית דברים חסרי טעם (חוץ מאוכל שלזה יש טעם...) כמו לצפות בטלוויזיה ולשחק במחשב. יש לי רק שני חוגים שאמורים למלאות את השעות הפנויות בחיי: חוג תכנות בvisual basic, וחוג מתמטיקה מטעם בר אילן (אך החוג מתקיים בבי"ס). חוג זה (בר-אילן), ממלא שעות פנאי רבות בכך שהחוג נמשך 3 שעות ורבע, ובזכות זה שאני מקבל כמעט אדירה של שיעורים משם.

לאחותי סדר יום טיפה יותר עמוס משלי: לדבר עם חברות, להתכונן למבחני הבגרות, ולהגיע לפעולות של ה"נוער העובד והלומד" (לפני כמה שבועות אחותי הייתה בטיול שמונה ימים מטעם הנוער העובד והלומד).

 

 

חזור