Make your own free website on Tripod.com

סיכום

 

 

מהי משפחה?

במילון "אבן שושן" מצאתי את ההגדרות הבאות:

1.בית אב שם כולל להורים ולבניהם ולנכדיהם וכו' בהיקף רחב יותר- גם לקרוביהם.

2.(במקרא) עם, גוי לאום.

3. מקור, קבוצה של ערכים ממוצא אחד או שיש ביניהם קירבה.

פעם משפחות גרו ביחד, כשבט ("חמולה"). היום כל משפחה (הורים וילדים) גרה בביתה, ושומרת על קשר עם המשפחה הרחבה יותר.

עבודה זו קירבה אותי למשפחתי, באמצעותה למדתי על משפחתי לאורך ההיסטוריה ועל קורות העם היהודי במאה שנה האחרונות:

החל מהתגייסותו של סבא של סבתא שלי לצבא האוסטרי-הונגרי במלחמת עולם הראשונה, דרך מלחמת העולם השנייה והשואה, בה צד אחד של משפחתי נספה כמעט לגמרי, ו-2 צדדים נוספים (2 הסבתות) שרדו את המלחמה ברומניה בתנאים קשים, אך עם ביטחון סביר יחסית.

למדתי על דרך עלייתם ארצה, על השנים הראשונות של קום המדינה, שהיו קשות מאוד מבחינה כלכלית. על סבא שכל משפחתו כבר 10 דורות בארץ (אני הדור ה-11) , ודרכו על תקופת המנדט הבריטי, ועל מלחמת ישראל (שעל חלקן ההורים כבר ידעו לספר).

קשה להשוות את חיי כיום לחיי משפחתי בעבר, ואני מקווה שאסונות כמו השואה לא יחזרו על עצמן.אפשר שהחיים פעם היו הרבה יותר קשים מהחיים היום ושיש לי מזל שנולדתי כבר לתוך מדינה יהודית ולחיים "מסודרים" (חוץ מהפיגועים).

 

 

חזור