Make your own free website on Tripod.com

 

 

ראש העין- תעודת זהות
 

 

 

 

 


מיקום: ראש העין שוכנת במרגלותיו של הר השומרון באזור הנקרא מרזבה ליד              

מעיינות הירקון.

שנת הקמתה: 1950

שטח שיפוט: 20,000 דונם.

מספר תושבים: 35,000 

גבולות:

בצפון- כפר קאסם

בדרום- נחשונים

במזרח- שרשרת הרי אפרים (מרגלות השומרון), ואדי רבה

במערב- פארק אפק, פתח-תקווה.

מקור השם: תרגום שמו של הישוב הערבי הקדום: "ראס אל עין"- ראש המעיין, ששוכן בסמוך, שם המתייחס למעיינות הירקון, הנובעים בפאתיה המערביים.

 

 

חזור