Make your own free website on Tripod.com

 

ראש העין- גאוגרפיה
 

 

 

 

 


ראש העין נמצאת למרגלותיו של הרי אפרים פני השטח הם מישוריים.

השכונות החדשות נבנו על גבעות ועל סלעי גיר. האזור נקרא מרזבה כי צורתו מרזב המנקז את מי הגשמים ואת אדמת הסחף. ראש העין זוכה בקרקע פורייה הנגרפת ע"י מי הגשמים.

אקלימה של ראש העין הוא אקלים ים תיכוני.

ראש העין מקבלת את מימיה מהמעיינות שבסביבתה. בסמוך ליישוב קיים אתר ראש העין אשר הכולל שטח של מעיינות טבעיים ותחנת שאיבה. בשנת 1964 חוברו קווי הירקון למוביל הארצי. כיום משמשת התחנה המקורית לשאיבת מים לאזור גוש דן. מי הכינרת, המגיעים במוביל הארצי לראש העין ממשיכים את דרכם דרומה בשני קווים של מפעל "ירקון-נגב".

כיום בראש העין יש שני קידוחים.

נחל רבה הוא אחד מיובלי הירקון הזורם בראש העין. התוכנית המוצעת לפיתוח הנחל תהפוך אותו לאתר תיירותי.

המחצב החשוב ביותר במדינת ישראל הוא סלע גיר וראש העין בנויה על סלע כזה. לפיכך בשטח שיפוטה פעולות מחצבות אשר מספקות חומר גלם לתעשיית (מבנים וסלילת דרכים).

 

 

חזור