Make your own free website on Tripod.com

 

ראש העין- תולדות
 

 

 

 


בתולדות ארץ ישראל שימשה ראש העין צומת דרכים ("מעבר אפק") בעל חשיבות אסטרטגית וכלכלית.

"אפק" היוותה נקודה תצפית ישובה ביותר בזכות נקודות התצפית ותנאי הטבע. בתנ"ך הוזכרה אפק פעמים רבות, בעיקר על מלחמות שהיו באזור.

בשנים 1917-1918 נסללה באזור מסילת רכבת ע"י הבריטים. מסילה זו הייתה חשובה ביותר. בקרבת  מסילה זו הקימו הבריטים מחנה צבאי גדול.

בימים שלפני הקמת המדינה התנכלו פורעים ערביים ליהודים שעברו באוזר, וכן פגעו בתנועת הרכבות. כדי למנוע זאת הוקמה יחידה של נוטרים (שומרים) יהודים שהבטיחו את שלום הנוסעים והמטען ברכבת.

ב1947 החליט הפיקוד העליון של "ההגנה" לאחד את חבל פתח- תקווה וחבל דן ולמסגרת נפה אחת, כדי שיוכלו לתת מענה יעיל יותר להגנת התושבים. אחד משלושה מחנאות בנפה זאת היה  מחנה חל התעופה בראש העין.

בראשית מלחמת השחרור השתלט גדוד עירקי על משאבות ראש העין. בהמשך נסוג הגדוד עוד לפני שחטיבת "אלכסנדרוני" של ההגנה התקיפה אותם. כך נקבע גבולה של מדינת ישראל (הקו הירוק), שכלל גם את כפר קאסם, ג'לג'וליה וטייבה.

באוגוסט- ספטמבר 1948 החל גל עליה מתימן לארץ, שכונה "מרבד הקסמים" (בשל פראות קשים של הערבים ביהודים). 35,000 מהם הגיעו ממחנה הסמוך לעיר עדן בתימן ישר לשרידי המחנה הצבאי הבריטי שבראש העין במבני הבריטים הותקנו שירותי עזרה בסיסיים: בתי חולי, מרפאות, מטבחים, בתי כנסת וכו'.

המצב היה קשה אך העולים שמחו לשוב לארץ ישראל ובעיקר לירושלים. בחורף הראשון לשהותם בארץ שלג ירד במרכז הארץ וכיסה את מחנה העולים. שיטפון זרם מאזור שומרון והציף את מחנה העולים, דבר שעלה בנפש וברכוש.

בסוף שנת 1951 הפכה ראש העין ליישוב והוקם ועד מקומי. מאוחר יותר הוקמה ועדת "תיאום" שחבריה היו נציגי משרד הממשלה , ממוסדות ציבוריים ומראש העין. ב1955 נערכו בחירות ראשונות לרשות המקומית.

העולים מתימן המשיכו בראש העין את אורח החיים הישן: שפה, לבוש, מזון וחינוך.

בתחילה למדו הילדים בחדר, אבל ב1950 נפתח בי"ס דתי.

 

 

חזור