Make your own free website on Tripod.com

אחי הקטן וה"חביב"-אמיר

 

נולדתי ב-ינואר 1997, בראש-העין. החברים שלי הם:

אביב-  אני מכיר את אביב מגן טרום חובה,וגם בגלל שהוא גר באותו רחוב במרחק של בית.

אביב הוא החבר הכי טוב שלי, ואיתו אני מסתדר הכי טוב.

יהל- אני מכיר את יהל ממעון פעוטות (מגיל שנתיים), וגם בגלל שהיא גרה איתי באותו רחוב, במרחק של 5-6 בתים. יהל היא חברה די טובה שלי אבל לפעמים אני לא מסתדר איתה כל-כך טוב, אך אם יש מריבה אנחנו משלימים מיד.

סער- אני מכיר את סער מגן טרום חובה, וגם בגלל שהוא גר ברחוב שלי, במרחק של בית (הוא האחרון מהחברים שלי שגר ברחוב איתי...). סער פחות חבר שלי משאר הילדים, אבל אני מצליח להסתדר איתו.

התחביבים שלי הם: לשחק עם חברי, לשחק בקלפי "יוגי-הו" (עם חברים), לשחק במחשב (עם חברים), לראות טלוויזיה, ולנג'ס לאחים שלי (עם חברים...).

כיום אני, בכיתה א'. את בית-הספר אני לא כל-כך אוהב (הוא כנראה ירש את זה ממני...), ואת השיעורים אני עושה בחוסר רצון, בעזרת אימי (יותר נכון לומר שאימי עושה לו את השיעורים...)

 

 

מאחר שאחי יודע קרוא וכתוב, הוא התעקש שכל מה שהוא אומר יופיע בפרק, אך שינית את דברי קצת שהוא לא שם לב...

אני חושב שאחי הוא ילד חמודי, אך תלותי: בכל דבר זקוק לעזרתנו, אולי משום שהוא כבן זקונים מפונק במיוחד. בכל זאת אני יודע שהוא אוהב אותי וגם אני אותו.

 

 

חזור